تاریخ انتشار: 17 اسد 1402 - 2 ماه پیش
موضوع:‌ تحلیل سیاسی
شماره: 5671

تعامل که فشار؟ ملګري ملتونه کوم یو غوره کوي؟