تاریخ انتشار: 24 جوزا 1402 - 4 ماه پیش
موضوع:‌ خبرونه
شماره: 5096

په افغانستان کې د وینې ورکولو نړیواله ورځ او ننګونې یې