تاریخ انتشار: 23 جوزا 1402 - 1 سال پیش
موضوع:‌ خبرونه
شماره: 4958

د افغانستان کارګر ماشومان؛ د ژوند ستونزې او کړاوونه